داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

زدودن احساس ندامت در مراقب Banishing Caregiver Remorse

160
همه مراقبین فرسایش مغز ممکن است در طول بیماری عزیزشان به احساس ندامت و پشیمانی دچار شوند. این احساس یک مشکل جهانی است و ارتباطی به طول مدت مراقبت یا کشور مراقب ندارد. در این پادکست کوتاه، به تعریف احساس ندامت مراقب، علل بروز، و راههای تعامل با آن پرداخته ایم. شنیدن آن را به همه مراقبین توصیه می کنم.
pixel