ریتینر ثابت ارتودنسی | دندانپزشکی سیما دنت

399

بهداشت دهان و دندان برای بیمارانی که از ریتین ثابت برای آن ها استفاد می شود به مانند حین درمان ارتودنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. www.simadent.com