دی وی دی های اموزشی علوم هشتم لوح دانش

382
ويزگي ها:/ اموزش مفاهيم کتب درسي/ بيان نکات تستي و کنکوري/ 2حلقه دي وي دي / قيمت25000 استاد حمید رضا افشار/ قابل تهيه در وب سايت مهندس پاک نيت http://e-pakniyat.ir/dvd شماره تماس 09120150969 / تلگرام @siteposhtiban
pixel