پرنده شیشه ای دست ساز : شیشه فوتی رنگی هنر ایرانی

65

گالری صنایع دستی فردوس قزوین https://www.instagram.com/ferdos.gallery/

pixel