کلیپ درگلستانه- دکلمه خسرو شکیبایی از شعر سهراب سپهری

4,099

کلیپ درگلستانه- دکلمه خسرو شکیبایی از شعر سهراب سپهری- بومگردی ترکمن یاشار