راهنمای سریع: نسخه دهی اپلیکیشن

100
یکی از بهترین روش ها برای دانستن اینکه اپلیکیشن در چه مرحله ای از مسیر رشد خود قرار دارد، نسخه دهی اپلیکیشن است. هر زمان که نسخه جدیدی از اپلیکیشن آماده انتشار می شود، نسخه آن براساس تعداد و نوع تغییرات انجام شده افزایش می یابد.
اپ آفرینی 5 دنبال کننده
pixel