انیمیشن سازی در سالیدورک سیستم حرکت انتقال مکانیکی

207

فیلم آموزش انیمیشن یک حرکت خطی که به صورت مکانیکی اهرم شده است در نرم افزار سالیدورک شبیه سازی می شود Motion2012.ir