چرا میلیاردی ها دنبال پول هایشان نمی آیند؟

2,507

بعضی سپرده گذاران موسسات مالی که بالای ۵ میلیارد تومان داشته اند، برای دریافت پول هایشان مراجعه نکرده اند! ماجرایی که عضو اتاق بازرگانی ایران در توییتر خود نوشته و گفته علت این قضیه، اجرای قانون مبارزه با پولشویی است.