تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا

39
Mohammad Javad Abedini 29 دنبال‌ کننده
در این ویدیو جناب دکتر بهرام جوکار استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز وبینار تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا را ارائه می دهند ، لازم به ذکر است که انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار کننده این رویداد می باشد .
pixel