حس ناب و دیدنی نوازنده ویولن سل با همنوازی پیانو (آموزش پیانو-نت پیانو-ویولن)

9,059

کنسرتی باشکوه و حسی عمیق از نوازنده ویولن سل با همراهی پیانو