برگزاری مراسم سالگرد مرحوم شهرام حقیر

8
برگزاری کامل مراسم ترحیم در آرامستان همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی،پک پذیرایی،رعایت فاصله گذاری اجتماعی،پرسنل مجهز به ماسک و دستکش و...
pixel