افتتاح کارخانه نوآوری توسط روحانی

122
افتتاح کارخانه نوآوری متشکل از مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان که با حضور رئیس جمهور انجام شد.
pixel