گزارش واحد مرکزی خبر از تمرین تیم ملی تکواندو

1,333
تمرین تیم ملی تکواندو برای حضوری مقتدرانه در بازیهای المپیک ریودوژانیرو 2016 برزیل از صبح روز شنبه (17 بهمن ماه) در مرکز جهانی فدراسیون تکواندو آغاز شده است.
pixel