جاودانه ها - چهارشنبه سوری

6,230

روح انگیز (ترانه علیدوستی) که فقط چند روزی به عروسی اش مانده ، به عنوان کارگر روزانه جهت نظافت شب عید ، در روز چهارشنبه سوری در خانه مژده (هدیه تهرانی) مشغول است. او برای آرایش نزد سیمین ، همسایه مژده می رود . مژده که به رابطه شوهر خود و سیمین مشکوک است، با صحبت های روح انگیز ، مشکوک تر می شود . روح انگیز بسرعت پی به حساسیت وی برده و با مهارت گفته خود را کتمان و با تغییر آن حقیقت را پنهان می کند .