سینه زنی سنتی شب عاشورا مسجد جامع (2)

5,568

سینه زنی سنتی شب عاشورا مسجد جامع خورموج (قسمت سوم) تدوین و تصویر برداری: واحد فرهنگی مسجد جامع خورموج http://jamekhormooj.ir/