مراسم تعزیه خوانی هیأت امیرچخماق یزد شب عاشورا-۱۳۹۶

180

تصویربرداری و تدوین : علی طباطبایی 09131596419