انتزاعی سازی در تفکر

239
Simadars 2 دنبال‌ کننده
به راستی ذهن ما چگونه دنیای پیرامونی را درک میکند؟ آیا همه انچه که ما با حواسمان خود درک میکنیم (با حواس پنچگانه خود) در ذهن ما پالایش میشود و ذهن ما هر آنچه دوست دارد را از این واقعیت ها برمیدارد نه خود واقعیت را. این فرایند در ذهن به انتزاعی سازی مشهور است. انچه در این ویدئو می بینید فرایند انتزاعی سازی در ذهن است.
Simadars 2 دنبال کننده
pixel