بیماری که از مداخله دستیار در درمان ارتودنسی راضی نبود و ...

2,715

در فیلم توضیح داده ایم که استاندارد های درمانی حدود اختیارات دستیار ارتودنسی را در چه حدی می دانند. اختیارات دستیار ارتودنتیست در سایت DrGogani.com توضیح داده شده اند! این بیمار وقتی به مرکزی مراجعه کرد و دید دستیار در درمان مداخله کرده است...

pixel