فاجعه ملی در نت وورک مارکتینگ

200
واردات افسار گسیخته در دولت تدبیر و امید دادستان کل کشور را هم وادار به اعتراض میکند. تولید و صادرات کشور وضعی پیدا کرده است که توانمند ترین و با سابقه ترین تولیدکنندگان و صادر کنندگان زیر اشد فشار قرار میگیرند ولی در عین حال شرکتهای دلالی و بازاریابی شبکه ای به شدت در حال رشد قارچ گونه هستند. بدیهی ست وقتی واردات افسار گسیخته شد، شبکه های انسانی سازمانیافته ای هم باید باشد که خریدار اجباری، خرده فروشی و بازاریابی این محصولات وارداتی را انجام دهند. لذا شرکت های بازاریابی شبکه ای متولد میشوند.
pixel