حضور مدیر عامل نوروچلنج در برنامه پایش به عنوان جوان موفق

307
نوروچلنج 9 دنبال‌ کننده
خانم فرزانه یوسفی پور، منتخب برنامه پایش به عنوان جوان موفق، سه شنبه دهم اردی بهشت ماه در این برنامه حضور پیدا کردند.
نوروچلنج 9 دنبال کننده
pixel