جنجالی برای واکسن کرونا

17
دنبال = دنبال ✅ 3.6 هزار دنبال‌ کننده
احضار دکتر روازاده به دلیل اظهاراتش در مورد واکسن کرونا به دادستانی
دنبال = دنبال ✅ 3.6 هزار دنبال کننده
pixel