30 ثانیه با ایزی : 2- معرفی چهار بخش اصلی ایزی تریدر

77,987
ایزی تریدر شامل ۱ صفحه، ۴ بخش، ۸ کلید امکان معامله با کلید، بدون کلیک امکان معامله با کلیک، بدون کلید ۸ کلید فعال جهت ساده کردن کار با نرم افزار طراحی و جانمایی تمام نیازهای اساسی معامله گر در یک صفحه طراحی سه زمینه (theme) رنگی برای سلایق مختلف نمایش امتیاز پلکان، امکان درخواست اعتبار و مشاهده وضعیت اعتبارهای قبلی یادداشت امور معاملاتی که نمی خواهید فراموش کنید. (to do list)
کارگزاری مفید 3.2 هزار دنبال کننده
pixel