داستان نبرد آب و فاضلاب

3,001
وجود فاضلاب باعث آلودگي آب و محيط زيست شده و بيماري هاي خطرناک را به انسان و حيوان منتقل مي کند و به محيط زيست آسيب مي رساند
وزارت نیرو 308 دنبال کننده
pixel