دکتر مهدی جهانگیری با موضوع ساختمان های یکپارچه با فتوولتاییک دانشگاه سپهر

14
سپهر 17 دنبال‌ کننده
برگزاری نشست تخصصی به مناسبت هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان آبان 99
سپهر 17 دنبال کننده
pixel