رهبرانقلاب امروز در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم

466

تاکید رهبر انقلاب در عمل به قرآن و اسستادگی مسلمانان در برابر استکبار و در مقابل زورگویی آمریکا و بقیه زورگویان عالم

khabarefori
khabarefori 66 دنبال کننده