شعرخوانی جدید علیرضا بدیع

562

شعری محشر

۱ سال پیش
shervareh
shervareh 5 دنبال کننده
Ehaam_official

Ehaam_official

1 سال پیش
جوووون بهتر
HIRAAD

HIRAAD

1 سال پیش
ایول که فقط اشرف زاده همکاریشو باهاش بهم زد
Ehaam_official

Ehaam_official

1 سال پیش
وای خیلی بده نمیدونم این آدم چرا اینقد غیرقابل تحمله ؟یه شعرماه و ماهی از خودش پروند دیگه فکرکرده عجب شاخیه!به نظرمن تنهاخوبیش قیافشه که بد نیست البته قیافه داشته باشی و شعور نداشته باشی به درد. کوفت ..میخوره
HIRAAD

HIRAAD

1 سال پیش
معلوم نیست شاعره یا وگور تو برره اخ اخ حالم بد شد اه اه داره از رو گوشیش هم میخونه اه اه
Ehaam_official

Ehaam_official

1 سال پیش
به اینم میگن شاعر؟؟خدایا اینام شاعرن ؟چقد بدمیخونه اه اه حالم بد شد