آمار نگران‌کننده اقتصادی و تاثیر آن بر ویزا و سیاست‌های مهاجرتی استرالیا

29
صدای استرالیا – این پادکست در آخرین روزهای ماه جولای تهیه و منتشر می‌شود و دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب در این پادکست در خصوص موضوعات مهم زیر صحبت می‌کنند: آمارهای نگران‌کننده اقتصادی استرالیا و تاثیر آن بر ویزاها و سیاست‌های مهاجرتی استرالیا آخرین پیش‌بینی‌ها در خصوص باز شدن مرزهای استرالیا اخبار خوب در خصوص ویزاهای دانشجویی چگونگی خروج شهروندان و دارندگان اقامت دائم استرالیا از کشور
pixel