چگونه تنهایی می‌تواندتوانایی خارق‌العاده‌تان باشد؟ | صبانصیری | تداکس‌تهران 2019

3,855
احساس تنهایی چیزی است که انسان از کودکی با آن آشناست. چون انسان موجودی اجتماعی است معمولا تنهایی برایش شبیه عذاب است و از تنهایی وحشت دارد و از آن برای تنبیه استفاده می‌کند. آیا این تنها وجه تنهایی است؟ بیایید دور تا دور تنهایی بچرخیم و همه وجوه آن را کشف کنیم. تنهایی می‌تواند توانمندی شما باشد.
تداکس تهران 1 هزار دنبال کننده
pixel