تخریب ناصحیح ساختمان مسکونی

2,141

در این ویدیو شاهد تخریب ساختمان به صورت غیر اصولی خواهید بود، همچنین عدم رعایت موارد ایمنی باعث جرایم و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیر را منجر میشود. مبحث 12 مقررات ملی ایران با موضوعیت ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا میتواند منبع مناسبی جهت جلوگیری از وقوع این حوادث باشد. با ما همراه باشید: Weblog: www.sharifgp.mihanblog.com Instagram: Sharifgp