داستان های یزد : بافت تاریخی

301
بی شک یزد با بافت تاریخی اش #یزد است وقتی، همه چیز راهش را از گذشته پیدا کرده و بدون تغییر فقط با زمان همراه شده. یزد/ یک روزبهاری/ حوالی ساعت ی ساعت 6 عصر/ بافت تاریخی. کوچه های باریک و پیچ در پیچ و خانه های درهم تنیده با دیواره های بلند و خشتی و #بادگیر هایی که بعد از پیچ هر #کوچه به چشم می آیند.
pixel