نشست دیجیتال مارکتینگ در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان-1

846

سلسله نشست های کسب و کار دانش بنیان 30 آبان 1397 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری