نمونه مثال شی گرایی در جاوا | ساخت شی از کلاس Person

316
شی گرایی در جاوا یکی از مفاهیم مهم می باشد که اکثر افرادی که مبتدی اند و در حال یادگیری جاوا هستند با آن مشکل دارند.دلیل آن نیز کمبود منابع آموزشی نمونه مثال شی گرایی در جاوا می باشد.ما در سایت جاواپرو مفاهیم شی گرایی درجاوا رو همراه با مثال کاربردی آموزش داده ایم.www.javapro.ir
pixel