|✨نمایشگاه "THE BIG 5 SHOW" بزرگترین نمایشگاه عمرانی در خاورمیانه ✨|

24

|نمایشگاه "THE BIG 5 SHOW" بزرگترین نمایشگاه عمرانی در خاورمیانه که از ۰۴ الی ۰۷ آذر ۱۳۹۸ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد|.................. نمایشگاه های زیر مجموعه شامل : 1. نمایشگاه سنگ دبی 2. نمایشگاه طراحی شهری و محوطه سازی دبی 3.نمایشگاه صنعت ساختمان دبی (Big 5) 4. نمایشگاه ماشین آلات سنگین دبی (PMV Live) ......... |آژانس هواپیمایی پدیده هشتادویک 43938-021 | | www.itours.ir | | instagram:padide81 |