علي اصغر (ع)

508

شعرخواني شعرا در مدح حضرت علي اصغر (ع) در ديدار هنرمندان با مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي نوری همداني مدظله العالي اسفندماه 1397