روزگار رضاخانی | مستر جیکاک ماهرترین جاسوس انگلیسی

2,516

مستر جیکاک خفن ترین و ماهرترین جاسوسی که دنیا به خود دیده است! ببینید این آقای مثلا سید به چه شیوه هایی با ما ایرانی ها بازی کرده است! حیرت می کنید! مجموعه مستند روزگار رضاخانی را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4E6

نوربخش

نوربخش

1 سال پیش
این تصاویر تئودور هرتزل بنیانگذار صهیونیسم است