شهرداران استان یزد مهمان یک روزه صفادشت 8 تیرماه ١٣٩٨

47
به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت : شهرداران استان یزد در سفر یک روزه خود ازبرخی نقاط مختلف جاذبه های گردشگری ،فرهنگی واجتماعی صفادشت بازدید نمودند شهرداران استان یزددراین سفر از باغ وحش وآکواریوم ،فرهنگسرای بعثت وسالن های همایش وجلسات همچنین تالار بزرگ پذیرایی شهر که درحال احداث ومراحل پایانی احداث خود را طی مینماید بازدید نمودندلازم به ذکراست هیئت همراه ومسئولینی از استانداریس تهران نیز دراین سفربازدیدی شهرداران را همراهی نمودند گفتنی است کریمی شهردارصفادشت ضمن همراهی میهمانان یزدی توضیحاتی درمورد پروژه
pixel