برنامه دوربین؛ قسمت28؛ کتابهای ادبیات فارسی درکتابخانه ای درسوئد؛ شبکه جهانی جام

226

قسمت بست و هشتم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: جالب ودیدنی است که بدانیددرکتابخانه ی شهر مورا کتابهای ادبیات فارسی وجود دارد. ارسالی از: خانم امینی از سوئد شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45