مشقت های اهالی روستای « داغ کندی » چاراویماق

82

نصر: روستای «داغ کندی» پس از انتشار عکسی در فضای مجازی بر سر زبان‌ها افتاد. عکسی که نشان می‌داد معلمی از دل برف‌های سر به فلک کشیده، سعی دارد تا دانش‌آموزان قد و نیم قد خود را عبور دهد. محمد صادقی معلم ۳۱ ساله این روستا برای انجام وظیفه روزانه اش مشقت های فراوانی متحمل می شود. فیلم از آذین حقیقی

pixel