بوگاتی چنتودیچی

754
البته به گفتهٔ مدیر طراحی بوگاتی آقای «Achim Anscheidt» این کار چالش‌برانگیز بوده است. وی توضیح داده است: انتقال نمای کلاسیک به هزارهٔ جدید بدون کپی کردن از لحاظ فنی پیچیده بود. ما مجبور شدیم برای ترکیب نیازهای هوایی پیچیدهٔ شیرون با ظاهر کاملاً جدید، روش جدیدی را ایجاد کنیم
سایت کاردو 414 دنبال کننده
pixel