تست تصادف کامیون با ماشین های سواری و تصادف زنجیره ای

2,550

در این تست به عملکرد کنترل کامیون برای متوقف شدن در برابر خوردروهای سواری پرداخته شده است. Truck Vs. Car . ارائه شده توسط: http://ubaar.ir/ http://blog.ubaar.ir/

اوبار
اوبار 75 دنبال کننده