مستند خون و زیتون

2,126

مستندی در مورد عملیات آزادسازی یکی از روستاهای سوریه از اشغال تکفیری ها

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده