عقب گرد"ورزش همگانی" در دوره شورای پنجم شهر تهران

89
در دوره سابق مدیریت شهری تهران توسعه گسترده ای در اماکن و فضاهای ورزشی را شاهد بودیم اما در دوره فعلی و با نگاه بالا به پایین شورای شهر به مردم، سدی جدی در مسیر توسعه چنین فضاهایی ایجاد شد.
خبرگزاری تسنیم 9 هزار دنبال کننده
pixel