جلسه هیات دولت. ۱۱ تیر ۹۹. /3

40
جلسه ویدئو کنفرانسی عصر امروز با روسای جمهوری روسیه و ترکیه در راستای گفتمان تعامل سازنده دولت در عرصه جهانی است/دولت تدبیر و امید به گفتمان اعتدال و میانه روی در داخل و تعامل سازنده با جهان پایبند بوده و هست
pixel