دریافت درگاه زرین پال

756

در این ویدئو آموزشی نحوه ثبت نام و دریافت درگاه از سایت «زرین پال» نمایش داده شده است. پس از دریافت کد از «زرین پال» امکان اتصال درگاه به سایت فروشگاهی شما، از منوی تنظیمات فروشگاه مقدور می باشد.