درخواست کمک مردم زلزله زده و توقف کامیون در کرمانشاه

460
460 بازدید
اشتراک گذاری
ویدئوی سرقت از کامیون حمل بار پتو و چادر مربوط به درخواست کمک مردم چند روستا و توقف کامیون برای کمک به آنان است.
pixel