مستند « فصلی از زندگی درگرین » شبکه جهانی جام جم

170

مستند زیبای «فصلی از زندگی در گرین» که به خلاقیت و نوآوری عشایر لک در کوههای گرین در شهرستان لک نشین دلفان که اقدام به لوله کشی و ذخیره سازی آب برای خود و دام هایشان در کوهستان بدون چشمه کرده اند؛ پرداخته است. این مستند زیبا که کاری از یزدان عربی است . 2313