آموزش مدلسازی ستون چهارگوش با polygon در 3ds max

217

تغییر شکل دادن به یک box و تبدیل آن به یک ستون یکپارچه چهارگوش در 3ds max. مدلسازی در تریدی مکس. حسین حائز tak3d

سه بعدی تک 50 دنبال کننده
pixel