امامت تجلی ولایت الهی است

42

حجت الاسلام کرمی استاد حوزه علمیه در حسینیه فاطمةالزهرا (س) تهران با تأکید بر این که امامت یکی از مسایل مهم اعتقادی است، گفت: ولایت در همه شؤون به صورت عام برای ذات اقدس احدیت است چرا که منشأ ولایت مالکیت است و تنها خداوند مالک همه هستی است و به آن مقداری که خداوند اجازه بدهد و تنفیذ کند، آن بنده منتخب، ولی می شود و این، ولی بودن در طول ولایت الهی است.