عجیب ترین چشمه های ایران

1,550

چشمه مرتضی علی دارای حفره های متعددی است که قدمت آن به حدود 1500 سال قبل مي‌رسد،

کوه پلاس
کوه پلاس 144 دنبال کننده