صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندس

188

شبکه یک- 26 مرداد 94- 19:00| در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس جمهور مقرر شد صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تصویب شود و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی تخصیص یابد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده